Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу „САЙТ“) се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу „УСЛОВИЯ“), както и всички приложими норми и регулации. МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.  В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които САЙТА предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители. СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу „СЪДЪРЖАНИЕ“) е собственост на БАЛАНС-37 ЕООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:

  • Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО
  • Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение
  • Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение
  • Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави
  • Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито САЙТЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката му, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.
САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, но не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.
СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.
САЙТЪТ може да променя своето съдържание без предварително уведомление и не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп за всеки, отвсякъде или по всяко време. САЙТЪТ и неговия собственик носят отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, попълнена в САЙТА или изпратена към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Собственикът на САЙТА е регистриран като Оператор на лични данни в Регистъра на администратори на лични данни. САЙТЪТ събира и обработва лични данни на потребители единствено с цел осигуряването на достъпа до услугите на САЙТА и по никакъв повод не предоставя тези данни на трети страни.

По всяко време можете да поискате информация за личните Ви данни на САЙТА, както и да изискате те да бъдат коригирани или премахнати. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

САЙТЪТ запазва правото си едностранно да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставка до офис на куриерска фирма или посочен адрес в страната

БАЛАНС-37 предлага БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всички поръчки на стойност над 99 лв. с ДДС на територията на Република България! Изключение от безплатна доставка са продуктите от следните категории: принтери, непрекъсваеми токозахранващи устройства, компютри и монитори втора употреба. За поръчки на стойност до 99 лв. с ДДС, цената на доставката е според тарифите на куриерските фирми:

СПИДИ, ЕКОНТ

до 1 кг – 5,10 лв до 0,5 кг – 5,70 лв
до 3 кг – 6,10 лв до 2 кг – 6,30 лв
до 6 кг – 9,50 лв до 5 кг – 7,80 лв
до 10 кг – 11,80 лв до 10 кг – 14,70 лв

Безплатната доставката до посочения адрес се извършва с избрана от вас една от следните куриерски фирми – Спиди или Еконт. При доставка с друга куриерска фирма стойността на доставката се заплаща.

Поръчките се изпращат до три работни дни за стоки в наличност и се получават според графика на куриерската фирма. За повечето градове и големи населени места, доставката е в рамките на следващия работен ден. Срокът за доставка на неналични стоки се уговаря допълнително.

Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

Доставка в чужбина

За доставка в чужбина моля, свържете се с нас за информация.

Документи

Всяка доставка се придружава от фактура приемо-предавателен протокол (гаранционна карта) и данъчна фактура, ако сте посочили данни за нея.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените на всички стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са в лева с ДДС. Поръчаните стоки можете да заплатите в брой, при получаване, с банков превод или с кредитна/дебитна карта. Възможно е закупуване на стоки на изплащане или с промоционален код за отстъпка (ваучер за отстъпка).

– В брой при получаването им на посочения от Вас адрес.

Дължимата сума се заплаща на куриера, извършил доставката. Плащането се извършва чрез услугата „наложен платеж“, при която получавате касовата бележка.

  • С банков превод

По сметка, посочена в поръчката или в проформа фактурата. В основанието за плащане посочете номера на поръчката. Банковата сметка за плащане е
Райфайзенбанк България
BG81RZBB91551011014482

  • С кредитна/дебитна карта

ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ ЗА ОТСТЪПКА

Можете да намалите стойността на Вашата поръчка, като използвате специалните промоционални кодове за отстъпка, предоставени Ви от БАЛАНС-37.
Клиентите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА получават допълнителни отстъпки и бонуси. При покупката на определени продукти от нашия каталог или при текущи промоции, Вие ще получавате специални промоционални кодове, които Ви дават различни предимства – подарък или отстъпка от цената при следваща покупка.

СТОКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ

В ОНЛАЙН МАГАЗИНА можете да закупите продукти на изплащане, без да посещавате нашият магазин чрез лизинговите схеми на ТИ БИ АЙ БАНК.
Условия и примерни вноски можете да намерите към всеки един продукт.

За покупка на изплащане могат да кандидатстват физически и юридически лица.

Условията за кандидатстване:

• Да сте навършили 18 години.
• Да имате минимум 6 месеца трудов стаж на постоянен трудов договор (за ТИ БИ АЙ банк и Уникредит).
• Да нямате просрочени задължения по предишни и настоящи кредити.

Процедурата за покупка на изплащане е в следните стъпки:

• Изберете продукт от сайта и натиснете бутон „Купи на изплащане“
• В таблицата изберете период на изплащане (6, 12, 15, 18, 24 или 36 месеца) и натиснете бутон.
• Попълнете Вашите данни в поръчката, съгласете с условията за кандидатстване и натиснете бутона „Поръчай“.
• Заявката ще се получи от кредитната организация. Техен служител ще се свърже с Вас за кратко интервю и предварително одобрение на кредита.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени условията на закона и стоките са съхранявани добросъвестно, не е нарушена целостта на оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т. ч. с пълна комплектация, документация и ненарушени защитни стикери и търговски вид.

В случай, че желаете да върнете закупени от нас стоки изтеглете от ТУК приложения формуляр, попълнете и го изпратете на office@balans37.com. За повече информация се свържете с служител от електронния магазин.

Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно стоките или доказателство, че са изпратени. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя.

ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

На физически лица
По банкова сметка на физическото лице, направило поръчката или при липса на такава с пощенски запис. Попълва се формуляра с трите имена по лична карта, лична банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената сума. При възстановяване с пощенски запис е необходимо трите имена по лична карта и пълен точен адрес: град, пощенски код, улица/блок, номер.

Срокът за възстановяване на суми е до 14 дни от получаване на заявка за отказ от закупена на стока. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

На юридически лица
По банкова сметка на фирмата направила поръчката.

ЛИЧНИ ДАННИ

Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при ползване на www.balans37.com

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Каква лична информация се събира на УЕБСАЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

– име, фамилия, телефон и имейл, необходими за регистрация на УЕБСАЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил;
– адрес, данни от дебитна/кредитна карта, при поръчка на артикул от УЕБСАЙТА;
– име, фамилия и телефон, при поръчка на артикул от УЕБСАЙТА без регистрация;
– име, фамилия и имейл, при абонамент за бюлетин или ползване на опция „Коментирай цената“
– ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане
– IP адрес, когато използвате услуги на УЕБСАЙТА или преглеждате предоставено на УЕБСАЙТА съдържание;
– Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

За какво се използва събраната информация?

– Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБСАЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
– УЕБСАЙТЪТ използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБСАЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБСАЙТА.
УЕБСАЙТЪТ използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на „БАЛАНС-37“ ЕООД;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „БАЛАНС-37“ ЕООД е 5 години от отпадане на договорното основание. В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1) от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се трансферират към:
Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.
Към Банкови институции за разглеждане на постъпили заявки за покупки на стоки на изплащане.
Към доставчици, вносители или производители на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи.
Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на „БАЛАНС-37“ ЕООД.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБСАЙТА?

– Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на office@balans37.com или с писмено заявление до „БАЛАНС-37“ ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „БАЛАНС-37“ ЕООД в гр. Ямбол ул.“Стефан Караджа“ 24;
– Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на office@balans37.com или с писмено заявление до „БАЛАНС-37“ ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „БАЛАНС-37“ ЕООД в гр. Ямбол ул.“Стефан Караджа“ 24;
– Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от „БАЛАНС-37“ ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. При използване от страна на „БАЛАНС-37“ ЕООД на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Тази политика се отнася до „бисквитките“ (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от „БАЛАНС-37“ ЕООД. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на www.balans37.com и има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

1. Субект на данни:

Регистрирани потребители

Нерегистрирани потребители – посетители на уебсайтовете и приложенията

Собственици/ползватели на устройство, различни от потребителите (данни на такива лица се обработват в контекста на получаване на информация за крайното устройство чрез бисквитки – напр. идентификатор на крайното устройство)

2. Цели на обработването:

Предоставяне на услугите, достъпни чрез сайтовете и приложенията;

Обезпечаването на сигурното и нормално функциониране на сайтовете и приложенията, предотвратяване на злонамерени действия;

Подобряване на онлайн преживяването (user experience), включително за персонализирани реклами на продукти на www.balans37.com и на негови партньори;

Измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на услугите на Дружеството и на интереса към тях;

Оптимизиране на рекламата в уебсайта;

Бизнес планиране;

3. Правно основание на обработването:

Изпълнението на договор със субекта на данните или предприемане на стъпки по сключване на договор по искане на субекта на данните – предоставяне на услугите чрез сайтовете;

Легитимен интерес на www.balans37.com – функциониране и предоставяне на услугите;

Съгласие – в отделни случаи, като се визуализира системно съобщение, изискващо даването на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

4. Срокове за съхранение на данните:

Ние не използваме собствени бисквитки, но използваме такива на трети страни. Ето защо сроковете за съхранение на данните съвпадат със сроковете, уредени в съответните политики за бисквитките на тези трети страни.

5. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето крайно устройство (като компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. Също така, бисквитките правят работата Ви с уеб сайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят и изпращат информация за Вашите предпочитания -например данните Ви за регистрация и език.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в крайното Ви устройство, когато посещавате нашите сайтове, и се изтриват в момента, в който затворите страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на устройството Ви за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на сайтовете ни, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. При определени случаи искаме Вашето съгласие сайтът да използва бисквитки, като се визуализира специално съобщение.

Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра, който използвате. Повече информация как може да направите това се съдържа по-нататък в тази Политика.

Използваме и уеб указатели (web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки“ („cookies“).

6. Видове бисквитки:

Задължителни (есенциални) бисквитки:

Необходими са за нормалното предоставяне на услугите ни. Чрез тях се извършва идентификацията Ви като потребител на услугите ни, служат за запазване на част от кода на посетения сайт и други подобни цели.

Без тях сайтовете ни не могат да Ви разпознаят, съответно – Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на услугите си.

Използват се, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайтовете ни, без да е нужно отново да въвеждате информация, както и да преминавате от един към друг сайт от групата на www.balans37.com. Затова често задължителните бисквитки са постоянни.

За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Обработването на лични данни чрез такъв вид бисквитки е свързано с изпълнение на договорите с потребителя за предоставяне на услугите в сайта на „БАЛАНС-37“ ЕООД.

Бисквитки за ефективност и функционалност:

Те са задължителни за получаването на достъп и използване на уеб сайтовете ни.

Позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите интернет страници.

Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

С тях събираме и информация за начина, по който потребителите използват услугите ни, така че да можем да подобрим сайтове и услугите си и да извършваме пазарни проучвания.

Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

Рекламни бисквитки:

Те обработват информация за начина, по който използвате нашите сайтове – страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него.

Чрез тях се реализира и „рекламирането, базирано на интересите“. При него се анализира не само поведението на нашите сайтове и приложения, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.

Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни – наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижте повече информация по-долу.

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и предлагаме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки. Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме неперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:

• За да определим кои са най-популярните части на нашите сайтове.

• За да наблюдаваме употребата на нашите услуги и сайтове (честота и време).

• За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща реклама.

• За да следим успеха на дадени продукти.

• За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашите сайтове и закупувате продукти.

• За да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашия сайт.

Ако не сте влезли в регистрирания си профили, има голяма вероятност тези бисквитки да не могат да идентифицират субект на данни – физическо лице. Тогава ние ги използваме само за измерване на посещенията, например – колко пъти сте посетили дадена страница. Ако сте влезли в регистрирания си профил, можем да комбинираме данните от профила ви с тези бисквитки и да Ви идентифицираме.

7. Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Можем да използваме и някои упълномощени трети страни, които да поставят бисквитки по време на посещенията Ви на нашите сайтове, за целите на услуги, които те осигуряват за нас.

8. Как се изтриват бисквитки?

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка.

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/ или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Настройки за бисквитки на Safari web https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265

9. Промени в политиката ни за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.